tiki@tourette.org.pl

tel. 883 907 387

tiki, szkolenie, gabinet psychologiczny

Gabinet psychologiczny

Wywiad: „Zespół Tourette’a – ta choroba nie ma dobrego PR-u. Jest dużo mitów i błędnych przekonań, kojarzy się z przeklinaniem, czymś wulgarnym, oburzającym” 

Link: https://www.hellozdrowie.pl/zespol-tourettea-ta-choroba-nie-ma-dobrego-pr/

 
 

„ Agresja u dzieci i młodzieży z zespołem Tourette'a”

Referat dla członków i sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Syndrom Tourette'a podczas pikniku rodzinnego PSST, Warszawa 21.09.2019

 

„Uczeń z tikami i zespołem Tourette'a”,

Szkolenie dla grona pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 81 w Gdańsku, Gdańsk 08.05.2019
 
 

Depresja w przebiegu zespołu Tourette'a

Link: http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/onlinefirst/Malek_PsychiatrPolOnlineFirstNr123.pdf

Źródło:

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 123: 1–14
Published ahead of print 20 December 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/94471
Agnieszka Małek, Paulina Golińska
 
 

Szkolenie: Uczeń i student z tikami i zespołem Tourette'a

Szkolenie skierowane jest do doktorantów i pracowników UMCS. W jego trakcie uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z:

  • charakterystyką zaburzeń tikowych i zaburzeń współwystępujących,
  • terapią tików i zespołu Tourette'a,
  • funkcjonowaniem ucznia/studenta z tikami w systemie edukacji,
  • technikami i strategiami pracy z uczniem/studentem z chorobą tikową.

Szkolenie jest certyfikowane.

- Termin 9 luty 2018 r.

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,34,szkolenie-uczen-i-student-z-tikami-i-zespolem-tourettea,60211.chtm

 

„Uczeń z tikami i zespołem Tourette'a”,

Szkolenie dla nauczycieli Szkole Podstawowej nr 57 w Gdańsku, Gdańsk 19 kwietnia 2017
 
 

Szkolenie dla pracowników i doktorantów UMCS:

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest podniesienie świadomości społeczności akademickiej w zakresie potrzeb studentów z chorobą tikową (ZT).

Termin: 07.04.2017 r.

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,34,szkolenie-dla-pracownikow-i-doktorantow-umcs,48202.chtm

 

Radio Gdańsk o zespole Tourette'a

W ramach akcji "Żywa książka", która odbyła się w Gdyni dn. 9 stycznia 2016 roku, wolonatariuszka projektu Z Tourettem po Polsce Agnieszka Małek udzieliła krótkiego wywiadu dla Radia Gdańsk - jednej z popularniejszej trójmiejskich rozgłośni radiowych.

- Termin: 9 stycznia 2016 r.

http://www.tourette.pl/news/131/n/283

 

Artykuł: W  poszukiwaniu  strategii  zapobiegających  szkolnemu  wykluczeniu  uczniów  z  zespołem Tourette'a, 

W monografii:  „Różnice   –   edukacja   –   inkluzje”,   Ars   Educandi.   Monografie   t.   5, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, s. 279-286.

 

„Gramy  z Tourettem w jednym  zespole”

Referat na XII Konferencji Naukowej Dyskursy Pedagogiki Specjalnej
Pedagogika specjalna – oblicza przemian, Sopot 22 – 24 maja 2013 r.;
 
 

„Uczeń  z  zespołem Tourette'a  wyzwaniem  dla  szkoły  masowej”

Referat na VIII Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym
Różnice – edukacja – inkluzja, Gdańsk 19 – 21 września 2013 r.
 

Zrobione w WebWave CMS

Skontaktuj się z nami

mail: tiki@tourette.org.pl

tel. 883 907 387

Ul. Majora Mieczysława Słabego 2/5b, 80-298 Gdańsk