W artykule zaprezentowano rozpowszechnienie depresji wśród osób cierpiących na zespół Tourette'a, a także analizę związku między nasileniem objawów depresji a nasileniem tików, deklarowanym poczuciem stygmatyzacji oraz uczuciami wobec ciała.

Źródło:

Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 123: 1–14
Published ahead of print 20 December 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/94471
Agnieszka Małek, Paulina Golińska
 

Link: http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/onlinefirst/Malek_PsychiatrPolOnlineFirstNr123.pdf

 

Depresja w przebiegu zespołu Tourette'a
- Psychiatria Polska Online First Nr123

13 października 2019
Gabinet psychologiczny, przebieg i terapia zespołu Tourette'a

tiki@tourette.org.pl

tel. 883 907 387

ADOS-2 ADI-R tiki, gabinet psychologiczny

Gabinet psychologiczny

Zrobione w WebWave CMS

Skontaktuj się z nami

mail: tiki@tourette.org.pl

tel. 883 907 387

Ul. Majora Mieczysława Słabego 2/5b, 80-298 Gdańsk